Azim2

Əlaqə vasitələri

Azim MİRZƏLİYEV

Təcrübə və Fəaliyyətlər